Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

14-20 äämbë eneerë

APOSTɄLɄTY 23, 24

14-20 äämbë eneerë
 • Ëy 148 etsë nuˈkxtakën

 • Ääw ayuk diˈib mëët tsyondaˈaky (3 min. o waanë)

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

 • Yajniwäämbejty ko jäˈäy dyajtsiptuny ets twinˈëëny twinxäjy(10 min.)

  • Apos. 23:12, 16. Kyaj ttukpëtsëëmdë wyinmäˈäny ko tjayaˈoogandë Pablo (bt-S paj. 191 parr. 5, 6).

  • Apos. 24:2, 5, 6. Tuˈugë wingäjpxpë diˈibë xyëwˈäjtypy Tértulo, tniwäämbejtyë Pablo mä ja gobernadoor diˈib Roma (bt-S paj. 192 parr. 10).

  • Apos. 24:10-21. Pablo naynyitsituunë mëdë mayˈäjt wintsëˈkën ko yajniwäämbejty ets amëk jotmëk ojts kyäjpxwaˈkxy (bt-S paj. 193, 194 parr. 13, 14).

 • Nˈokˈëxtäˈäyëmë oorë platë diˈib ijtp yuˈutsy (8 min.)

  • Apos. 23:6. ¿Tiko Pablo ojts nyaynyigajpxyëty ko farisee jäˈäy? (“ëj nandëˈën fariseeë” notë diˈib yaˈëxpëjkp mä Apos. 23:6, nwtsty).

  • Apos. 24:24, 27. ¿Pën xëwˈäjt Drusila? (“Drusila” notë diˈib yaˈëxpëjkp mä Apos. 24:24, nwtsty).

  • Mä të yajkajpxyë Biiblyë tyäˈädë sëmään, ¿ti të mdukniˈˈixëty mä Jyobaa?

  • Mä të yajkajpxyë Biiblyë tyäˈädë sëmään, ¿tijaty të xypyaaty diˈib myajtsobatypy extëmë oorë platë?

 • Yajkajpxyë Biiblyë (4 min. o waanë) Apos. 23: 1-15 (th ëxpëjkën 5).

NˈOKˈYAˈËXPËJKËM OYË JÄˈÄY

WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

 • Ëy 77

 • Nuˈun të tyundë Jyobaa tyestiigëty tuk jëmëjt (15 min.) Diskursë. Yëˈë yajnaxëp tuˈugë mëjjäˈäy. Ko nety të yajkäjpxtäˈäy ja neky diˈibë Betel kyejxypy mä tnigajpxy nuˈun të nduˈunëm tuk jëmëjt, ta net yaˈentrebistaratët näägë nmëguˈukˈäjtëm diˈib kontiempë të yaˈˈanëëmë ti eksperiensyë të tmëdattë mä tadë jëmëjt të nyaxy.

 • Yaˈëxpëkyë Biiblyë mä nduˈukmujkëm (30 min.) jy-S kap. 50.

 • Nimaytyäˈäk tijaty të yaˈëxpëky ets tijaty naxäämp ja tuk sëmään (3 min.)

 • Ëy 128 etsë nuˈkxtakën