Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA | MATEWɄ 10, 11

Jesus jyotkujkmooyë jäˈäy

Jesus jyotkujkmooyë jäˈäy

11:28-30

“Ja ngukap diˈibëts ëj nbëjtäˈägaampy mä miitsëty, kyaj tsyipëty xyajnëjxtët”

Komë Jesus tsajtspë nety, nyijäˈäwëp ijty wiˈix yˈoyë kukapë waˈan ijty ttuknipityë wit o poˈo parë kyaj ja tsäjpkää yajtsayutëdët. Ko nnëbajtëm, ta yëˈë xyˈëxpëjkpëˈäjtëmë Jesus ets ngupëjkëm ja kyukapë. Ta net nˈaxäjëm kanäk pëkyë tuunk diˈib tsiptakp, per nˈaxäjëm kanäk pëkyë kunuˈkxën ets agujk jotkujk xyyajnayjäˈäwëm.

¿Tijaty kunuˈkxën të xyˈaxäjë desde ko xykyupyëjkyë Jesusë kyukap?