Tkäjpxwäˈkxtë oybyë ayuk jap Ghana.

TIJATY YAˈËXPËKÄÄMP ETS YAJTUKJAYËYÄÄMP Eneerë 2017

¿Wiˈix ngëyäjkëmë ëxpëjkpajn?

Wiˈix mbäät ngëyäjkëmë liibrë Maytyaˈaky ets wiˈix ndukniˈˈijxëmë tëyˈäjtën diˈib xytyukˈijxëm ko tyam njukyˈäjtëm mä tiempë jyëjpkëxanë. Yajtun diˈib yä të yajnigajpxy parë këˈëm xyˈixët wiˈixë jäˈäy xymyëtmaytyäˈägäˈäny.

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

Jyobaa kyuentˈäjtypyë nyax kyäjpn

Jyobaa yëˈë kujëën kudëjk diˈib jantsy oyjyaˈay ets mëjwiin kajaa xymyoˈoyëmë käˈäy ukën oyatypyë.

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

“Tuˈugë rey yˈanaˈamäˈäny parë ttunäˈäny tijaty tëyˈäjtën myëët”

Jesus diˈib Rey tnikäjpxpatäˈänyë “prinsipes” o mëjjäˈäytyëjk parë tkuentˈattëdë Dios mëduumbëty. Yëˈë jyotkujkmoˈoyandëp ets tyuˈumoˈoyandëbë Dios mëduumbëty.

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

Ezequías yajkunuˈkx mët ko tmëdäjtyë mëbëjkën

Asiirië jäˈäy ojts tjatsoktë parë judiyëtëjk nyaygyëyakëdët ets kyaj tsyiptundët, perë Jyobaa kyajxë yˈanklës parë tnitsiptuunyë Jerusalén käjpn.

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

“Mijts, Jyobaa, mijts ndukˈijxpejtypy”

Jëjpˈam ets ndukˈijxpajtëmë Jyobaa, duˈun mä nˈagujkˈäjt njotkujkˈäjtëm ets mä nbatëmë amay jotmay. ¿Wiˈixë Ezequías dyajnigëxëˈky ko tyukˈijxpejtypyë Jyobaa?

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

Jyobaa myëjääwmoopy diˈib të yˈanuˈkxë

Duˈun extëmë witsn kyaj dyajtunyë myëjääw ko yˈity pojjoty, nanduˈunë Jyobaa tmëjämoˈoy pënaty mëduunëp.

WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

Nˈokninuˈkxtakëmë nmëguˈukˈäjtëm diˈib yajpajëdijttëp

¿Ti mbäät nˈamdoˈowëm ko nuˈkxtakëm parë nbudëjkëmë nmëguˈukˈäjtëm diˈib yajpajëdijttëp?

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

Tijatyë Jyobaa nyaskäjpxëp xëmë yˈadëy

Ja 200 jëmëjtë nety yˈaktëgoyˈaty ko Jyobaa tˈanmääyë Isaías parë tnaskäjpxët ko kyutëgoyaˈanyë Babilonia.