Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

Jat wiˈix oy xytyunëdë Diosë tyuunk: Mmëtmaytyäˈäk niˈamukë jäˈäy mä mderritooryë

Jat wiˈix oy xytyunëdë Diosë tyuunk: Mmëtmaytyäˈäk niˈamukë jäˈäy mä mderritooryë

TIKO JYËJPˈAMËTY. Zacarías ojts tnaskäjpxë ko “mä tukëˈëyë ayuk diˈib kyäjpxtëbë nax käjpn”, yˈoymyëdowandëp ja oybyë ayuk (Zac. 8:23). Per ¿pën diˈib tukniˈˈixëyanëdëp? (Rom. 10:13-15). Ëtsäjtëm diˈib nikëjxmˈäjtëm parë niˈamukë jäˈäy ndukmëtmaytyakëm ja oybyë ayuk diˈib tsënääytyëp mä ngäjpxwäˈkxëm (od-S paj. 84 parr. 10, 11).

WIˈIX MBÄÄT YAJTUNY:

  • Nayjyëjpˈixëdë. ¿Të xypyaatyë jäˈäy diˈib wiink ayuk käjpxp? Yajtunë JW Language parë xyjatët wiˈix xymyëtmaytyäˈägët. Nan mbäät xyyajtunyë mselulaar o mdabletë parë jäˈäy xytyukˈixët wiˈix mbäät niˈigyë tpäätyë informasion mä yˈayuk mä jw.org.

  • Ix tun tijaty. Pën mgäjpxwäˈkxp tëjkmdëjkm, nan mmëtmaytyäˈägë jäˈäy diˈib mbatypy nëˈääy tuˈääy ets diˈib awijxtëp kyarroty. Ets ko xywyindanëdë karruˈunk, pëjtäˈägë mwinmäˈäny parë jäˈäy xymyëtmaytyäˈägët.

  • Niwijyˈat. Këdii mˈëxtëkëwaˈaky. Ëxtäˈäyë jäˈäy diˈib kyaj të xypyaaty mä tyëjk. Tunë mëjääw parë jäˈäy xymyëtmaytyäˈägët mä tuˈuk tuˈugë tëjk, mbäät xynyinëjkxy jopyëp, tsuu o sëmäänoty. Mbäät xyjyaˈay tuˈugë neky, xymyëgajpxy mä telefënë o xymyëtmaytyaˈaky nëˈääy tuˈääy.

  • Nijëmbit ja jäˈäy. Netyë xynyijëmbitët parë duˈunyëm tˈoymyëdowët ja Diosë yˈayuk. Pën ja jäˈäy kyajpxypyë wiinkpë ayuk, amdowë naybyudëkë nmëguˈukˈäjtëm diˈib kyajpxyë tadë ayuk. Per duˈunyëm xynyinëjkxët, mientrës xypyaaty ja nmëguˈukˈäjtëm diˈib duˈumbë ayuk kyajpxypy (od-S paj. 93, 94 parr. 39, 40).

IXË BIDEO NGÄJPXWÄˈKXËM MÄ TUKËˈËYË NAXWINYËDË, TA NET XYˈATSOOWËMBITËDË TYÄˈÄDË YAJTËˈËWËN:

  • ¿Wiˈix ja nmëguˈukˈäjtëm nyayjëjpˈijxëdë parë tmëtmaytyäˈägäˈändë jäˈäy diˈib jagam tsënääytyëp? (1 Kor. 9:22, 23).

  • ¿Tijaty jotmay wyinguwäˈkëdë?

  • ¿Tijaty kunuˈkxën yˈaxäjëdë?

  • ¿Ti mbäät xytyuny parë mas niˈigyë jäˈäy xymyëtmaytyäˈägët mä mderritooryë?