Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA | DIˈIBɄ JATANɄP 10-12

Yˈooktë ja majtskpë testiigë ets jatëgok jyukypyëktë

Yˈooktë ja majtskpë testiigë ets jatëgok jyukypyëktë

11:3-11

  • “Majtskpë testiigë”: Yëˈë yˈandijpy tuk grupë Dios mëduumbëty diˈib nëjkxandëp tsäjpotm, diˈibë nety tyuˈumooytyëbë Diosë kyäjpn 1914, ko nyaxkëdaky ja Diosë yˈAnaˈam Kyutujkën.

  • Yˈooktë: Ko nety të kyäjpxwäˈkxtë tëgëk jëmëjt ja kujkm mët ja wyit diˈib mäjxëgojknë, ta jäˈäy yaˈoˈkëdë. Diˈib yˈandijpy ko yajpëjtaktë pujxndëgoty ets tyuˈuˈadujktë ja tyuunk.

  • Jyukypyëktë jatëgok: Ko nyajxy tëgëk xëëw ja kujkm, ta jyukypyëjktë jatëgok, diˈib yˈandij ko pyëtsëëmdë pujxndëgoty ets jatëgok tnigëbäjkˈäjttë Diosë tyuunk.