Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA | APOSTɄLɄTY 19, 20

“Naygyuentëˈatëdë, es nandëˈën kuentëˈattë ja mëbëjkpëtëjk”

“Naygyuentëˈatëdë, es nandëˈën kuentëˈattë ja mëbëjkpëtëjk”

20:28, 31, 35

Yëˈë mëjjäˈäytyëjk yˈijxˈijt kyuentˈäjttëp ja Diosë kyäjpn ets nyëˈëmooy tyuˈumooytyëp. Pes jyamyajtstëp ko niduˈuk niduˈuk ja nmëguˈukˈäjtëm ojtsë Jesus kyujuyëdë mëdë nyëë nyeˈpyny. Yëˈë mëjjäˈäytyëjk mëk ttsoktë ja myëguˈuktëjk extëm ttuunyë apostëlë Pablo, ets tyuundëbë mëjääw parë tˈijxˈit tkuentˈattë ets kyaj tˈawixtë parë ti yajmoˈoytyët.