Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

6-12 äämbë agostë

LUKɄS 17, 18

6-12 äämbë agostë
 • Ëy 18 etsë nuˈkxtakën

 • Ääw ayuk diˈib mëët tsyondaˈaky (3 min. o waanë)

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

 • Nˈokˈyajnigëxëˈkëm ko nmëjjäˈäwëm(10 min.)

  • Luk. 17:11-14. Jesus yaˈˈagëdak nimäjkë jäˈäy diˈibë nety myëdäjttëbë leprë päˈäm (“mäjk ja yetyëjk diˈibë myëdäjttëp ja leprë päˈäm” notë diˈib yaˈëxpëjkp mä Luk. 17:12, nwtsty; “nëjxtë mä ja teety es mˈixëdët” notë diˈib yaˈëxpëjkp mä Luk. 17:14, nwtsty).

  • Luk. 17:15, 16. Jeˈeyë tuˈuk jyëmbijty diˈib myooyë dyoskujuyëmë Jesus.

  • Luk. 17:17, 18. Tyäˈädë maytyaˈaky yëˈë xytyukˈijxëm ko jëjpˈam nyajnigëxëˈkëm ko nmëjjäˈäwëm (w08-S 1/8 paj. 14 parr. 8, 9).

 • Nˈokˈëxtäˈäyëmë oorë platë diˈib ijtp yuˈutsy (8 min.)

  • Luc. 17:7-10, TNM. ¿Ti tukniˈˈixëyanë Jesus mëdë tyäˈädë ijxpajtën? (“nitii ngatsoowˈäjtëm” notë diˈib yaˈëxpëjkp mä Luc. 17:10, nwtsty).

  • Luk. 18:8. ¿Diˈibë mëbëjkënë Jesus myaytyäˈägan mä tyäˈädë bersikulo? (“pën myëbëjktëp” notë diˈib yaˈëxpëjkp mä Luk. 18:8, nwtsty).

  • Mä të yajkajpxyë Biiblyë tyäˈädë sëmään, ¿ti të mdukniˈˈixëty mä Jyobaa?

  • Mä të yajkajpxyë Biiblyë tyäˈädë sëmään, ¿tijaty të xypyaaty diˈib myajtsobatypy extëmë oorë platë?

 • Yajkajpxyë Biiblyë (4 min. o waanë) Luk. 18:24-43.

NˈOKˈYAˈËXPËJKËM OYË JÄˈÄY

WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

 • Ëy 39

 • Jamyatstë ja Lotë kyudëjk(15 min.) Nimaytyäˈäk ets yajtëw.

 • Yaˈëxpëkyë Biiblyë mä nduˈukmujkëm (30 min.) jy-S kap. 32.

 • Nimaytyäˈäk tijaty të yaˈëxpëky ets tijaty naxäämp ja tuk sëmään (3 min.)

 • Ëy 117 etsë nuˈkxtakën