Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

12-18 äämbë agostë

TITɄ 1–FILEMÓN

12-18 äämbë agostë
 • Ëy 99 etsë nuˈkxtakën

 • Ääw ayuk diˈib mëët tsyondaˈaky (3 min. o waanë)

TIJATY YAJPATP MÄ BIIBLYË TSOBATP MËJWIIN KAJAA

 • Wiˈix yajwinˈixtë pënaty tuundëp mëjjäˈäy(10 min.)

  • [Pëjtäˈägë bideo Yajnimaytyaktsoonyë Titʉ].

  • Titʉ 1:5-9. Sirkuitë yëˈë wyinˈijxypy pënaty tundëp mëjjäˈäy diˈib jukyˈäjttëp extëmë Biiblyë tniˈanaˈamë (w14 15/11 paj. 28, 29).

  • [Pëjtäˈägë bideo Yajnimaytyaktsoonyë Filemón].

 • Nˈokˈëxtäˈäyëmë oorë platë diˈib ijtp yuˈutsy (8 min.)

  • Titʉ 1:12. ¿Tiko kyaj mbäät yajtukajpxy tyäˈädë tekstë parë nbajxëmë nmëguˈukˈäjtëm diˈib wiink lugäär tsoˈondëp? (w89-S 15/5 paj. 31 parr. 5).

  • Filem. 15, 16. ¿Tiko Pablo kyaj tˈanmääyë Filemón parë dyaˈˈawäˈätspëtsëmëdë Onésimo? (w08-S 15/10 paj. 31 parr. 5).

  • Mä të yajkajpxyë Biiblyë tyäˈädë sëmään, ¿ti të mdukniˈˈixëty mä Jyobaa?

  • Mä të yajkajpxyë Biiblyë tyäˈädë sëmään, ¿tijaty të xypyaaty diˈib myajtsobatypy extëmë oorë platë?

 • Yajkajpxyë Biiblyë (4 min. o waanë) Titʉ 3:1-15 (th ëxpëjkën 5).

NˈOKˈYAˈËXPËJKËM OYË JÄˈÄY

WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË