Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 WIˈIX JYUKYˈATYË DIOS MËDUUMBË

Ko nguyˈëˈëwëmë Jyobaa yëˈë diˈib xyjotmëkmoˈoyëm

Ko nguyˈëˈëwëmë Jyobaa yëˈë diˈib xyjotmëkmoˈoyëm

Pablo etsë Silas kyuyˈëëwdë Jyobaa mientrësë nety yˈittë pujxndëgoty (Apos. 16:25). Ets mä tyäˈädë tiempë, nan ojtsë nmëguˈukˈäjtëm tkuyˈëwdë Jyobaa mä nety yˈittë tsumy jap Sachsenhausen Alemania nazi mä nety mëkë soldäädëtëjk yajtunëdë ets ko yˈijttë Siberia. Tyäˈädë yëˈë xytyukˈijxëm ko ëy yaˈaxy myëdäjtypyë mëkˈäjtën ets myëjämoobyë Dios mëduumbë ko tˈyajnaxtë amay jotmay.

Tim tsojk pyëtsëmäˈäny kanäk ayuk tuˈugë jembyë ëy nyeky diˈib xyëwˈäjtypy Cantemos con gozo a Jehová. Per kom nmëdäjtëm kanäägë ëy, mbäät nˈëˈëwdakëm mä nDiosˈawdäjtëm tuk familyë parë njäjtëm agëbajky (Éfes. 5:19). Net ko xytyukjäjtëmë ayoˈon jotmay, nëjkxëp xytyukjamyajtsëmë Diosë myëjääw ja ëy diˈibë nety të njäjtëm. Ko nguyˈëˈëwëmë Jyobaa, yëˈë xypyudëjkëm parë jam nbëjtakëm ja winmäˈäny mä tijaty nˈawijx njëjpˈijxëm. Xymyoˈoyëmë jot mëjääw ko nyajnäjxëmë amay jotmay. Ets nanduˈun ko oy nnayjäˈäwëm, xypyudëjkëm parë agujk jotkujk nˈëˈëw nyaxëm extëm jyënaˈany ja letrë (1 Crón. 15:16; Sal. 33:1-3). Pääty, nˈoktuˈunëmë mëjääw parë nˈëˈëwëm ja ëy diˈib nmëdäjtëm.

IXË BIDEO TUˈUGË ËY DIˈIB MËJÄÄWMOOYËDË, ETS TA NET YAˈˈATSOOWËMBITËDË TYÄˈÄDË YAJTËˈËWËN:

  • ¿Ti jotmayë nety pyatypy ja nmëguˈukˈäjtëm Erich Frost ko ojts tmaˈkxy ja ëy?

  • ¿Wiˈix pyudëjkëdë nmëguˈukˈäjtëm ja ëy diˈibë nety ijttëp tsumy Sachsenhausen?

  • ¿Näˈäjaty mbäät mëjääwmoˈoyëtyë ëy yaˈaxy?

  • ¿Diˈibatyë ëy yaˈaxy mtsojkënyëˈajtypy xyjatäˈäny agëbajky?