Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Jyobaa mbudëkëyanëp

Jyobaa mbudëkëyanëp

Mä tyäˈädë bideo yaˈixy wiˈixë Grayson pyudëkëty tuˈugë tekstë parë tpëkyë kuentë ko kyaj tyimtsokyëty yˈitët wäˈäts jäˈäy parë Dios kyupëkëdët.