Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

ËXPËJKËN 9

Wiˈix nyajtuˈunëm yajxonë dibujë etsë bideo

Wiˈix nyajtuˈunëm yajxonë dibujë etsë bideo

¿Wiˈix mbäät nyajtuˈunëm yajxonë dibujë etsë bideo parë jäˈäy yajxon ndukniˈˈijxëm?