Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

Yajnimaytyaktsoonyë Ebreeʉsʉty

Yajnimaytyaktsoonyë Ebreeʉsʉty

Ix wiˈixë apostëlë Pablo tpudëkë ja Dios mëduumbëty parë dyajkëktëkët ja myëbëjkën mä wiˈixë Dios të ttukniwitsë mas oy yaˈˈawdatët jam tsäjpotm, mët yëˈëgyëjxmë Kristë.