Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËY 23

Jyobaa të yˈanaˈamtsondaˈaky

Seleccione una grabación de audio
Jyobaa të yˈanaˈamtsondaˈaky

(Diˈibʉ Jatanʉp 11:15)

 1. 1. Diosë Kyutujkënë tyam

  të nyaxkëdaˈaky jam tsäjpotm,

  ets yëˈë Jesus diˈibë të tyëkë Rey.

  Min nˈokˈawäˈänëmë jäˈäy

  ets nˈokkuyˈëˈëwëmë Dios,

  mët ko yëˈë të

  tkutujkënmyoˈoy ja yˈUˈunk Jesus.

  (DIˈIB YAˈËËWËMBIJTP)

  ¿Ti yajminaampy Jyobaa mGutujkën?

  Yëˈë ja jukyˈäjtën winë xëëw.

  ¿Ti yˈaktunaampy mas ja mGutujkën?

  Yëˈë ja tëyˈäjtën yä naxwiiny.

  Pääty nˈokmëjkumäˈäyëm

  ja nDeetyˈäjtëm Jyobaa winë xëëw.

 2. 2. Mëdë mëkˈäjtën wyingony

  ja Jesukristë Naxwiiny

  ets tsyiptunäˈäny mä ja Armajedon.

  Pääty nˈokkäjpxwäˈkxëmë net,

  ta mayë jäˈäy diˈibë tyam

  kyajnëm tpuwäˈägë

  Dios ets kyajnëm tmëwingony.

  (DIˈIB YAˈËËWËMBIJTP)

  ¿Ti yajminaampy Jyobaa mGutujkën?

  Yëˈë ja jukyˈäjtën winë xëëw.

  ¿Ti yˈaktunaampy mas ja mGutujkën?

  Yëˈë ja tëyˈäjtën yä naxwiiny.

  Pääty nˈokmëjkumäˈäyëm

  ja nDeetyˈäjtëm Jyobaa winë xëëw.

 3.  3. Nˈokˈyajmëjnäjxëm ja Rey

  ets nˈokkuytyuˈunëm ja lyey,

  pes të Jesus yajpëjtaˈaky tyunët Rey.

  Ets tˈanaˈamdäˈäyët tijaty

  jam tsäjpotm ets yä Naxwiiny.

  Pääty nˈokˈamdoˈowëm

  ets xykyunuˈkxëmë Jyobaa.

  (DIˈIB YAˈËËWËMBIJTP)

  ¿Ti yajminaampy Jyobaa mGutujkën?

  Yëˈë ja jukyˈäjtën winë xëëw.

  ¿Ti yˈaktunaampy mas ja mGutujkën?

  Yëˈë ja tëyˈäjtën yä naxwiiny.

  Pääty nˈokmëjkumäˈäyëm

  ja nDeetyˈäjtëm Jyobaa winë xëëw.