Nëjkx parë xyʼixët diʼib tmëminy

Nëjkx mä myiny tukëʼëyë titulo

 ËY 138

Kupoˈoˈat yëˈë tuˈugë koronë diˈib jantsy tsuj

Seleccione una grabación de audio
Kupoˈoˈat yëˈë tuˈugë koronë diˈib jantsy tsuj
TYËGATSY WIˈIX YAˈIXY

(Proverbios 16:31)

 1. 1. Ta diˈib të myëjjäˈäyëndë

  oy ko ntsojkëm mëk.

  Oy të kyëxtë jyot myëjääw,

  duˈunyëm ttsoktë Dios.

  Nan ta nääk diˈib të kyuˈooky

  ets mon tuk yajpääty.

  Perë Dios Jyobaa twandaˈaky

  ko kyaj tmastuˈudäˈäny.

  (DIˈIB YAˈËËWËMBIJTP)

  Dios Jyobaa jamyats ko

  të tjotmoˈoy ja mduunk.

  Nan tukˈix ja mtsojkën

  ets këdii xymyastuˈuty.

 2. 2. Ko kyuwääy të pyoˈojënë,

  duˈunë Dios dyajnaxy

  extëmxyëp tkoronëˈaty

  ko wintsëˈëgë yˈity.

  Të dyajtundë jyot myëjääw

  mä ja Diosë tyuunk.

  Oy ko ntsojkëm winë jot,

  pes të tyundë mëk.

  (DIˈIB YAˈËËWËMBIJTP)

  Dios Jyobaa jamyats ko

  të tjotmoˈoy ja mduunk.

  Nan tukˈix ja mtsojkën

  ets këdii xymyastuˈuty.