Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mbǒŋ Yehova

Mbo

Yée láaŋkin kwél di Yésu

Yée láaŋkin kwél di Yésu

Búu té, Mbǒŋ Yehova é láaŋkan kwél di Yésu náa mô múèn a how né. (Luc 22:19, 20) Wèe yééni ná o bá ni sí a té di búu di ntikè. O kê sontiŋ a yoo jée loŋgè ni kwél di Yésu é fitíí nè wèe hêpiŋ.