Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mbǒŋ Yehova

Mbo

Láankiŋ mi kwél di Yésu

Mbúu tè a té nkoŋsé seiŋ, sí láankaŋ kwél di Yésu. Sí boláa na na a yoo mwen ni hǒw: “Yée bǒla na na ŋgen tè a yoo láankiŋ mi.” (Luc 22:19) Láankiŋ mi ní kwél míŋ mbúu tinè:

Apta móndi 11, ngóon nííŋ di mbúu 2017.

Sí yée wèe náa o bá ni si a té di búu mbáa. E niŋ ndogamène, náa ndogamène seiŋ é húuniŋ a yoo ɓal seiŋ. Opolo o tí a yoo ɓal seiŋ bá tomsiá pǎŋ moony.