Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mbǒŋ Yehova

Mbo

A yoo jée o jókié Bibel é?

A yoo jée o jókié Bibel é?

Náa jáan Bibel é tínè ná é jógiŋ wèe náa wèe o kwéé njikiŋ mi báa mi loŋgè.

 

Wáa nóoŋ

A NÓOŊTI SÍ

Siliŋ Jókwá di Bibel

Wón jókwá Bibel ŋgáa a póndá ni hǒm di boŋing wèe.