Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mbǒŋ Yehova

Mbo

A yoo jée o jókié Bibel é?

Bibel ebêka njikiŋ báa mi loŋgè a bóo miliyoŋ ɓal a nkoŋsé. Wèe hêyá ba ni bô é?

Jáan jókwá Bibel tomé é?

A té nkoŋsé seiŋ, Mbǒŋ Yehova ebííni a yoo jókwá Bibel ŋgáa di bô o bêkiéé ɓal. Nóon náa bô bolée.

Jée o bolèe a Ndáw Nkaniŋ?

Wèe móoŋ bwém díí bê tóon.

Siliŋ Jókwá di Bibel

Wón jókwá Bibel ŋgáa a póndá ni hǒm di boŋing wèe.

Mbompine mí Mbǒŋ Yehova

Hěye hǒm dí sí lantin nè ni náa si Hěkiè.

A bêsi Bolo​—A nkoŋsé

  • 240​—Nsoŋgi oloŋ mi Mbǒŋ Yehova o tíné a té

  • 8 340 982​—Nsoŋgi mi Mbǒŋ Yehova

  • 10 115 264​—Nsoŋgi mi jókwá Bibel mi ŋgáa a ndáw

  • 20 085 142​—Nsoŋgi ɓal mi péél a láaŋkin mi kwél Yésu

  • 119 485​—Nsoŋgi mi ndáw ndogamène