Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mbǒŋ Yehova

Mbo

Náa né ǒ tonii su ja ya?

Náa né ǒ tonii su ja ya?

A wón nduti, nkoŋsé tinè . . .

  • a běw pê?

  • a tikna mé lemlem?

  • má kê bá mbwam?

 NKWÉSIŊ MI BIBEL

‘Dyǒw  . . a siŋ misod é wap míí, kwél a báa pê, ni bǒon, ni ntaka.’​—Révélation 21:3, 4, Traduction du monde nouveau.

JÁAŊ A JǑNGWANE WÈE

Ebolo ji è boŋ ni bôbi yǒl.​—Isaïe 65:21-23.

Loŋgè é si bá nkuli ni ntaka.​—Isaïe 25:8; 33:24.

Dia bwam a yoo wèe ni mooŋ mbya ni bón nsóon.​—Psaumes 37:11, 29.

 O FITÍÍ DÚU JǑM DI BIBEL E HǑWÈÈ

Eé, a yoo mam mbá:

  • Dyǒw a fitíí a lôti o mí okǎk. A té Bibel, Yehova Dyǒw mwen páa mô ni o yéè ‘Nginya mbáa,’ a yoo é di nginya é wáátiá súh. (Révélation 15:3) A fitíí nkoŋsé é penleŋ. Náa Bibel é how ná, ‘ni Dyǒw mam seiŋ má kê bá bwam.’​—Matthieu 19:26.

  • Dyǒw a diŋ a mí okak alôti. Eyemban, Yehova a diŋ ɓal bi wél loŋgè a timsi.​—Job 14:14, 15.

    Bibel é hǒw pê ná Mwǎn Dyǒw, Yésu, a jǒŋsi ɓal nkuli. A yoo jée a bol nè na’ na? A ból nè na’ na a yoo ná a diŋ. (Marc 1:40, 41) E dí diŋ jóngwanè ɓal ngèe é bêlna náa dí ŋsáan.​—Jean 14:9.

    Bá mbaki náa Yehova ni Yésu o diŋ si nè jóngwaŋ náa ɓal o wón súh bwam!​—Psaumes 72:12-14; 145:16; 2 Pierre 3:9.

 TÔOTI A YOO DUTI

Náa jáan Dyǒw a kê nè miŋ nkoŋsé a penliŋ?

Bibel bêka nkwésiŋ a té MATTHIEU 6:9, 10 ni DANIEL 2:44.