Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mbǒŋ Yehova

Mbo

Nzá kandè nkoŋ sè?

Nzá kandè nkoŋ sè?

A wón duti, é tinè . . .

  • Dyǒw?

  • mól yúuŋ?

  • mól pwê?

 NKWÉSIŊ MI BIBEL

‘Nkoŋsé seiŋ tinè a sé nkaniŋ mi Sataan.’​—1 Jean 5: 19.

‘Mwǎn Dyǒw a pél . . . a yoo a bépi ebolo Sataan.’​—1 Jean 3:8, Traduction du monde nouveau.

JÁAŊ A JǑNGWANE WÈE

Nkwésiŋ mi mbalè a yoo mam nkoŋsé.​—Révélation 12:12.

Nzóom a yoo dúu a nóoŋti nkoŋsé bwam.​—1 Jean 2:17.

 O FITÍÍ DÚU JǑM DI BIBEL E HǑWÈÈ?

Eé, a yoo mam nláan:

  • Yehova a bansè nè nkaniŋ Sataan. Yehova a kê nkaniŋ Sataan a máal. A kǎkiŋ náa ‘mô a timsi ebólo . . . Diabolo ngáa’ ni ná mô anáw oběw seiŋ mi Sataan ból nè.​—Hébreux 2:14, Traduction du monde nouveau.

  • Dyǒw a poosi Yésu ná a nkaniŋ nkoŋsé. Yésu a sáa náa ni mól nkaniŋ mi miŋ nkoŋsé wúu tí ndǔk ni wúu wóo ɓal. Dyǒw a kǎki ná póndá di Yésu a bá nè keŋ, a ‘bá ni ɓal ngèe . . . A sún bó a nóoŋti otaka ni mam běw.’​—Psaumes 72:13, 14.

  • Dyǒw a fitíí ka púu. Bibel é hǒwa náa: ‘Dyǒw a fitíí ka púu.’ (Hébreux 6:18) Nzii Yehova a kakiŋ diám, a bá ná ngâa a máa ból! (Isaïe 55:10, 11) ‘E ti mbalè keŋ miŋ nkonsé, piim mô bɔɔk.’​—Jean 12:31.

 TÔOTI A YOO DUTI

Ná jáan mi nkoŋsé má bá nè póndá di bá húul nè é di keŋ é?

Bibel bêka nkwésiŋ a té PSAUMES 37:10, 11 ni REVELATION 21:3, 4.