A wón duti, é tinè . . .

  • Edinga Dyǒw a té nlém mi ɓal?

  • nkoŋsé bwam?

  • nkaniŋ nkoŋmoa?

 NKWÉSIŊ MI BIBEL

‘Dyǒw di nkoŋmoa a ból nkaniŋ mi má mâáka.’​—Daniel 2:44, Traduction du monde nouveau.

‘O bêki si mwǎn hǒk, mí nkaniŋ má banè mô okâá.’​—Isaïe 9:6; Bible de Darby.

JÁAŊ A JǑNGWANE WÈE

 O FITÍÍ DÚU JǑM DI BIBEL E HǑWÈÈ?

Eé, a yoo mam mbá:

  • Yésu a lépi jǒm di nkaniŋ Dyǒw ḿa ból nè. Yésu a jóki a bí bǎn nkâa náa nkaniŋ Dyǒw ni é dí éding a pá a te míŋ nkoŋsé. (Matthieu 6:9, 10) Yésu a lépi náa Dyǒw a nkwésiŋ nè mi nkâa.

    Póndá di Yésu a běl né a nkoŋsé, a bêki ɓal nzâa jǒm dia, a jónsi ɓal nkuli, ni pê a bêki ɓal bí o wél loŋgè! (Matthieu 15:29-38; Jean 11:38-44) Keŋ di nkaniŋ Dyǒw mí húu, Yésu a bêki eyemban bwam a nóoŋti jée mi nkaniŋ má bolti nè ɓal.​—Révélation 11:15.

  • Mam nkoŋsé nlepá náa nkaniŋ Dyôw má pá sóon póndá. Yésu a hǒw na, náa bón nkoŋsé bwam mpáa, bíl, nzâa, ni ening ndob, bô bá tóoŋ nè.​—Matthieu 24:3, 7.

    Mi mam běw tóonaŋ jêé. Sinè bá mbaki náa mi nkaniŋ má máal máasi ntaka.

 TÔOTI A YOO DUTI

Ná jáan loŋgè a bá nè a té nkaniŋ mi Dyǒw é?

Bibel bêka nkwésiŋ a té PSAUMES 37:29 ni ISAÏE 65:21-23.