Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mbǒŋ Yehova

Mbo

Edibaŋ ji bôam ji mbyá è na jée?

Edibaŋ ji bôam ji mbyá è na jée?

A wón duti é tinè . . .

  • ediŋga?

  • moony?

  • jǒm pwě?

 NKWÉSIŊ MI BIBEL

‘Bwam ni ɓal bi ba wóok eyala Dyǒw bón bi mwá jǒ ébolo!’​—Luc 11:28, Traduction du monde nouveau.

JÁAŊ A JǑNGWANE WÈE

Dinga bwam.​—Ephésiens 5:28, 29.

Edubè mbalè.​—Ephésiens 5:33.

Laksiŋ diam.​—Marc 10:6-9.

 O FITÍÍ DÚU JǑM DI BIBEL E HǑWÈÈ?

Eé,a yoo mam mbá:

  • Dyǒw mô ni ból mbya. Bibel é hǒwa náa ‘mbyá seiŋ . . . wáati ná dǐn’ di húu ni Yehova Dyǒw. (Ephésiens 3:14, 15) Mbya nti nè a yoo na Yehova mô ból. A yoo jée na’ na bón nè a biníí é?

    Yée duti: nzi yée dia jǒm dia bwam, yée hěya bíí bwem bi o jǎaminè, yée siláaŋ nza jǎam?

    Lémlém náa yée bíí bwem bwam mi mbyá, yée siliŋ Yehova wá tí Tina mbyá.​—Genèse 2:18-24.

  • Dyǒw a lankaáŋ wèe. Mbyá bón nléwà mi Yehova a nóoŋ bíí mi ti a té dí eyala. A yoo jée? ‘A yoo ná a lankáaŋ wèe.’ (1 Pierre 5:6, 7) Yehova a hěya jǒn bwam—é mi nléwá ntí bwam ngeŋ seiŋ!​—Proverbes 3:5, 6; Isaïe 48:17, 18.

 TÔOTI A YOO DUTI

Jáan o fitíí nè o bá njóm bwam, ni mwáa bwam, saaŋ bǎn ni nyaaŋ bǎn bwam?

Bibel bêka nkwésiŋ a té EPHÉSIENS 5:1, 2 ni COLOSSIENS 3:18-21.