Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mbǒŋ Yehova

Mbo

Mol Woo Wél A Fiti Enymi Pè é?

Mol Woo Wél A Fiti Enymi Pè é?

A wón duti, é tinè . . .

  • ée?

  • kem?

  • póndá pôo?

 NKWÉSIŊ MI BIBEL

‘Bal bi o wél bá bíí sóŋ.’​—Actes 24:15, Traduction du monde nouveau.

JÁAŊ A JǑNGWANE WÈE

Ahôti nlém nzi wón mól a wél.​—2 Corinthiens 1:3, 4.

A bá kóza a té éssel dí kwél.​—Hébreux 2:15.

Opita náa wá kê a boŋ ɓal bí o wél a tóoŋ pê.​—Jean 5:28, 29.

 O FITÍÍ DÚU JǑM DI BIBEL E HǑWÈÈ?

Eé, a yoo mam nláan:

  • Dyǒw mô ni héé loŋgè. Bibel é hǒwá ná Yehova Dyǒw a tinè ‘tina loŋgè.’ (Psaumes 36:9; Actes 17:24, 25) Mô ni bêki ɓal seiŋ loŋgè a fitíí ɓal bí o wél loŋgè a bê pê.

  • Dyǒw a bêki ɓal bí o wél loŋgé a póndá bwá. Bibel é wááti nkwala wǎam mi nóoŋta ɓal—o túm ɓal, o júun ɓal, bǎn njǒm, ni o bâá—bi bi wá bón bô tim loŋgé a kwéye pê a té míŋ nkoŋsé. Jóngo bi húu nè wá, hôk a ból súh ńíiŋ a teŋté sóŋ!​—Jean 11:39-44.

  • Dyôw a hěya na na ból pê. Yehova a hííŋ kwél; é tinè mô sǒh náa ehiŋda. (1 Corinthiens 15:26) A wááti pêye náa a máal mô, a ból nè na na a nóoŋti ebíí sóŋ. A wáati pêye náa mô wamsi ɓal bí o wél bí o tí mô nlɔɔ té loŋgè bê a té míŋ nkoŋsé.​—Job 14:14, 15.

 TÔOTI A YOO DUTI

A yoo jée sinè júunè ni wáa é?

Bibel bêka nkwésiŋ a té GENESE 3:17-19 ni ROMAINS 5:12.