Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mbǒŋ Yehova

Mbo

Mitaka ma máa è?

Mitaka ma máa è?

A wón duti, é tinè . . .

  • ée?

  • kem?

  • póndá pǒo?

 NKWÉSIŊ MI BIBEL

‘Dyǒw . . . a siŋ misod ewap mii. Kwél a bǎa pê. Ni bóoŋ, ni ntaka.’​—Révélation 21:3, 4, Parole de Vie.

JÁAŊ A JǑNGWANE WÈE

A dúu náa Dyǒw a sáa jǒm a yoo máasi mitaka.​—Jacques 1:13.

Ehôti nlém ná Dyǒw a táa póndá di sinè tinè a té ntaka.​—Zékaria 2:8.

A dúu ná otaka seiŋ má kê máa.​—Psaumes 37:9-11.

 O FITÍÍ DÚU JǑM DI BIBEL E HǑWÈÈ?

Eé, a yoo mam mbá:

  • Dyǒw a hííŋ mitaka ni ndaŋdo. Yée nóoŋ náa Yehova Dyǒw a wóo nè ewaa póndá dí é dí tumba ngeŋ sóh é béé nè tak. A nóoŋti jǒom di Bibel é hǒw nè náa a běl ngéè ‘a sóh ntaka mí é dí tumba.’ ​—Juges 2:18, Traduction du monde nouveau.

    Dyǒw ahííŋ ɓal běw. Eyemban, Bibel é hǒw ná a hííŋ ‘okâá mí osowáa okíí mí ɓal.’​—Proverbes 6:16, 17.

  • Dyǒw a láankaŋ mól tè. Mól tè bíí ‘a mí otaka ni ndutu’ bón Yehova a bíí mam mól seiŋ!​2 Chroniques 6:29, 30.

    A nóoŋti mí nkaniŋ, Yehova a máal ntaka mi mól tè. (Matthieu 6:9, 10) A nóoŋti na na a hôlá nlém ɓal bí o hěya mô ni mbalè.​—Actes 17:27; 2 Corinthiens 1:3, 4.

 TÔOTI A YOO DUTI

A yoo jée Dyǒw a nkwésiŋ nè ntaka é?

Bibel bêka nkwésiŋ a té ROMAINS 5:12 ni 2 PIERRE 3:9.