Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Ra a̷ta̷ji e Jehová

E Coré go jmutu̷ ntee ba xospu̷ji mbʼechjine e Moisés. ¿Pje go tsjaji yo israelita? ¿Go dya̷ta̷ji e Moisés o go dya̷ta̷ji e Coré? ¿Pje go tsjaji yo trʼii e Coré? Yo ri jñanrraba ra mbo̷xkʼu̷ ri unu̷ nguenrra ma bʼemi gi dya̷ta̷ge e Jehová.