Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Kja texe nu Xoñijomu̷ yo testigo e Jehová jichiji yo ntee o Jñaa Mizhokjimi

Ixi kjogu̷trjo cien kje̷e̷ ndeze ke yo testigo e Jehová o mbu̷ru̷ji o jichiji yo ntee o Jñaa e Mizhokjimi, angezeji pa̱ra̱ji na joo ja ga pe̷pjiji, ga zopju̷ji yo ntee kja na punkju̷ idioma. Ixi kjogu̷trjo dosciento país ñe jñiñi ja ka̱ra̱ji testigo e Jehová. Jñanrra ne video ngekʼua ri chunu̷ nguenda ¿jinga mi na mubi nu bʼe̷pji kʼu̷ ga tsjaji? Ñe ¿ja ga tsjaji o bʼe̷pji kja texe ne Xoñijomu̷? Ga kjanu ri so̷o̷ ri pa̱rge texe nu bʼe̷pji kʼu̷ kjaji yo testigo e Jehová kja texe nu Xoñijomu̷.