Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

E Noé go tsjaa kʼo mi nee Mizhokjimi

Nuba kja ne video ri jñanrra kjo mi ngeje e Noé ñe pjekja e Mizhokjimi mi nuu na joo kʼo mi kjaa angeze, xo ri jñanrra ke angeze ñe o pjamilia go tsjaji kʼo mi nee Mizhokjimi ngekʼua dya go nrru̱ji, ngekʼua xe ka̱ra̱ nteeba kja ne Xoñijomu̷.