Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

Xabaro

Xabaro

RA SʼIYAJI TEXE YO NTEE EFESIOS 5:2

NU XO̱RU̸

  • 9:20 Ra janrraji dʼa video kʼu̷ ba e̱je̱ bʼizhi

  • 9:30 Tjo̱jo̱ 85 ñe ra unu̷ji po̷jo̷ e Yose

  • 9:40 YO DISCURSO KE RA UNU̸JI: Nu ja ri jmuru̷ji ra sʼiyaji in dyokjo̷ji

  • 10:50 Tjo̱jo̱ 58 ñe yo anuncio

  • 11:00 YO DISCURSO KE RA UNU̸JI: Ri sʼiyaji yo ntee ma ri pa jichiji o Jñaa e Yose

  • 11:45 NU DISCURSO NU RA DYA̸RA̸JI YO RA NGIBʼIJI KJA NRREJE: E Jesús jitsiji ra sʼiyaji (Mateo 11:28-30)

  • 12:15 Tjo̱jo̱ 52 ñe ra ma ñonu̷ji

 NU NZHA̸ʼA̸