Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

Nrromgo

Nrromgo

SIDO RA SʼIYAJI E MIZHOKJIMI JUDAS 21

NU XO̱RU̸

 • 9:20 Ra janrraji dʼa video kʼu̷ ba e̱je̱ bʼizhi

 • 9:30 Tjo̱jo̱ 106 ñe ra unu̷ji po̷jo̷ e Diosi

 • 9:40 YO DISCURSO KE RA UNU̸JI: Dya ra jyombeñeji ke ma ra sʼiyaji...

 • 11:10 Tjo̱jo̱ 150 ñe yo anuncio

 • 11:20 NU DISCURSO KʼU̸ RA A̸RA̸JI: ¿Jango ra to̷trʼu̷ji nu ja kʼo me potka sʼiyaji ma kja ne xoñijomu̷ yo ntee dya kja sʼiyate? (Juan 13:34, 35)

 • 11:50 Ra tsjaji yo trʼo̷nu̷ yo junsʼu̷ kja ne skuama La Atalaya

 • 12:20 Tjo̱jo̱ 1 ñe ra ma ñonu̷ji

 NU NZHA̸ʼA̸

 • 1:35 Ra janrraji dʼa video kʼu̷ ba e̱je̱ bʼizhi

 • 1:45 Tjo̱jo̱ 124

 • 1:50 NU PELÍCULA: E Josías, na manrro ke mi sʼiya e Jehová ñe dya go tsjaa kʼo na sʼoo (parte 2) (2 Reyes 22:3-20; 23:1-25; 2 Crónicas 34:3-33; 35:1-19)

 • 2:20 Tjo̱jo̱ Pjo̷xku̷ dya ra su̱u̱ ñe yo anuncio

 • 2:30 Ra nuji ja rga sʼiyaji nzakja e Jehová (Salmo 107:43; Efesios 5:1, 2)

 • 3:30 Dʼa dʼadyo tjo̱jo̱ ñe ra unu̷ji po̷jo̷ e Mizhokjimi