Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

Mbernexi

Mbernexi

E MIZHOKJIMI SIDO JITSIJI RA POTKA SʼIYAJI 1 TESALONICENSES 4:9

NU XO̱RU̸

 NU NZHA̸ʼA̸