Yo ra nuji ne kje̷e̷ 2019

Yo ra nuji ma yo testigo e Jehová ra jmuru̷ji jñii paa ne kje̷e̷ 2019 “Nu ne sʼiya dya ja ra nguaru̷”.

Mbernexi

Nu tema nu programa nu paa mbernexi ngeje “e Mizhokjimi sido jitsiji ra potka sʼiyaji ñe junsʼu̷ kja 1 Tesalonicenses 4:9.

Xabaro

Nu tema nu programa nu paa xabaro ngeje “ra sʼiyaji texe yo ntee” ñe junsʼu̷ kja Efesios 5:2.

Nrromgo

Nu tema nu programa nu paa nrromgo ngeje “sido ra sʼiyaji e Mizhokjimi” ñe junsʼu̷ kja Judas 21.

Kjuarma ñe kju̱ʼu̱ ri xo̷ru̷ yo mamaba

Xo̷ru̷ texe kʼo gi nee ri pa̱ra̱.