Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

¿Kjo mi nee e Mizhokjimi ro mimiji ga kjanu?

¿Kjo mi nee e Mizhokjimi ro mimiji ga kjanu?

KJA periódico, kja televisión ñe kja radio, gi unu̷ nguenrra ke na punkju̷ ntee kjaji yo me na sʼoo, chu̱ji ñe bʼu̷bʼu̷ yo pje nrre kjaji ngekʼua ya me su̱trjo yo ntee. Bʼu̷ma gi so̷dye o go nrru̱u̱ na ntee ke me mi sʼiyage.

Bʼu̷ma gi nee ri pa̱rge:

  • ¿Mi nee e Yose ro mimi akjaba in pjamiliago?

  • ¿Kjo ra joku̷ yo ndumu̷ yo ri pe̷sʼigo̷?

  • ¿Jingua ra mimiji na joo?

Ne Biblia mama ja ga kja yo trʼo̷nu̷ yo junsʼu̷ba ngekʼo ri pa̱ra̱.

 NE BIBLIA MAMA KE E YOSE RA TSJAA KʼO NA JOO KJA NE XOÑIJOMU̸

 JA RGA MBO̸XKʼU̸ KʼO MAMA NE BIBLIA

Bʼu̷ma ri mbeñe ke nu yo bi xo̷rge axu̷tju̷ kja ne skuama dya ra za̷dʼa̷yo. Pe e Mizhokjimi mama ke dya kja ra mezhe ma ra tsjaa kja ne xoñijomu̷ yo a bi xo̷rge. Ne Biblia mama ja rga tsjayo.

Pe dya ngextrjoyo ri pjechi kja ne Biblia. Xo ri pa̱ra̱ ja rgi tsjaa ngekʼua ri ma̷ja̷ rgi mimi. Mbeñe pje ma nrrumu̷ gi kjogu̷, bʼu̷ma dya gi pe̷sʼi merio o in pjamilia kjogu̷ nrrumu̷, bʼu̷ma xo gi so̷dyege o go nrru̱u̱ nukʼu̷ mi jobige. Kja ne Biblia ri cho̷trʼu̷ pje ri tsjaa ma ri tsjogu̷ nrrumu̷, ñe ra zo̷ʼo̷ na joo in mu̷bʼu̷ ma ri pa̱ra̱ ja ga kjaa yo trʼo̷nu̷ yo mamaba:

 Ma na xo̷rge ne skuama jñetse ke gi nee ri pa̱ra̱ yo mama ne Biblia. Ne skuama ra mbo̷xkʼu̷ ri tsjageyo. Nzi na párrafo bʼu̷bʼu̷ trʼo̷nu̷ ke ra mbo̷xkʼu̷ ngekʼua ri meya yo mama ne Biblia. Na punkju̷ ntee me ma̷ji ma yo testigo e Jehová jichiji yo mama ne Biblia. Ri nego̷jme ke xo ri ma̷ja̷ nzakja angezeji. Ri o̷tu̷jme Mizhokjimi ra mbo̷xkʼu̷ ngekʼua ri pa̱ra̱ yo mama ne Biblia.