¿Pje jitsʼko̷ji ne Biblia?

Ne skuama o dya̷tr’a̷ji ngek’ua ra mbo̷xk’u̷ ri pjechi pje mama ne Biblia. So̷o̷ ri pjechi: ¿Pjenga ri supjreji? ¿Ja bʼu̷bʼu̷ kʼo ya nrru̱u̱? ¿Pje ra tsjaa yo pjamilia ngekʼua ra ma̷ji?

¿Kjo mi nee e Mizhokjimi ro mimiji ga kjanu?

Bʼu̷ma gi mange pjenga kjogu̷ na punkju̷ nrrumu̷ yo padya. E Mizhokjimi jitsʼko̷ji kja ne Biblia ke ya ba che̷zhi kʼo paa ma dya kja ra supjreji, dya kja ra so̷dyeji ñe dya kja ra tu̱ji.

XO̸RU̸ 1

¿Kjo ngeje Mizhokjimi?

E Mizhokjimi me nezgo̷ji. Nutsʼkʼe so̷o̷ ri pjechi ja ga kjaa e Mizhokjimi ñe pje ri tsjaa ngekʼua ri jogebi angeze.

XO̸RU̸ 2

Ne Biblia ngeje o Jñaa e Mizhokjimi

¿Pjenga na joo kʼu̷ ri kreo kʼu̷ ra za̷dʼa̷ kʼo mama ne Biblia ñe kʼu̷ ra mbo̷xkʼu̷ ri jokʼu̷ yo nrrumu̷?

XO̸RU̸ 3

¿Pje ra tsjaa e Mizhokjimi kja ne xoñijomu̷?

¿Ja rga mimi yo ntee kja ne xoñijomu̷ ma me rga zo̷o̷?

XO̸RU̸ 4

¿Kjo ngeje e Jesucristo?

Ri pa̱rge pjenga e Jesús ngeje e Mesías, ja mi bʼu̷bʼu̷ ma dya bʼe ma e̱je̱ba ñe pjenga ngeje o trʼii kʼu̷ ngextrjo go dya̷trʼa̷ e Jehová.

XO̸RU̸ 5

Me ni mubi ja ba ngu̷sku̷ji e Diosi

¿Ja gua ngu̷sku̷ji? ¿Ja ga mbo̷xku̷ji kʼu̷ e Jesús go nrru̱u̱ por nutsʼko̷ji?

XO̸RU̸ 6

¿Ja bʼu̷bʼu̷ kʼo ya nrru̱u̱?

Ri pjechi kʼo mama ne Biblia kjo xe bʼu̷bʼu̷ kʼo ya nrru̱u̱ xo ri pjechi pjenga ri tu̱ji.

XO̸RU̸ 7

¡Ra yepe ra mimi kʼo ya nrru̱u̱!

¿Go nrru̱u̱ na ntee kʼu̷ mi sʼiyage? ¿Kjo ri yepe ri jñanrrakʼu̷? Ri xo̷ru̷ kʼo mama ne Biblia kʼu̷ ra kjogu̷ kʼo ya nrru̱u̱.

XO̸RU̸ 8

¿Pje ngeje nu Reino Mizhokjimi?

Na punkju̷ ntee o̷tu̷ji Mizhokjimi kʼua ja nzi ba jitsʼko̷ji e Jesús. Ma ri o̷tu̷ji Mizhokjimi: “Penkejme in Reino”. ¿Pje nee ra mamayo?

XO̸RU̸ 9

Ya ba che̷zhi kʼo paa ma ra nguaru̷ kʼo na sʼoo

¿Mi pa̱rge ke ja ga minjidya yo ntee nge kʼo go mama ne Biblia ro kjogu̷? Xo mama o Jñaa Mizhokjimi ke ma ro janrrajikʼo, dya kja ro mezhe ro kjuatu̷ji kʼo na sʼoo.

XO̸RU̸ 10

¿Ja ga ngeje yo anxe ñe yo demonio?

Ne Biblia mama ja ga ngeje yo anxe ñe yo demonio. ¿Na kjuana bʼu̷bʼu̷ yo anxe? ¿So̷o̷ ra mbo̷xku̷ji o so̷o̷ ra tsjaku̷ji kʼo na sʼoo?

XO̸RU̸ 11

¿Pjenga me ri supjreji?

Na punkju̷ ntee mbeñeji ke e Mizhokjimi penku̷ji yo na sʼoo ngekʼua ri supjreji. ¿Pje gi mange? Ra pjechiji ja ga nuu Mizhokjimi ma ri supjreji ñe pjenga kjogu̷yo.

XO̸RU̸ 12

¿Pje ri tsjage ngekʼua ri jogebi Mizhokjimi?

So̷o̷ ra mimiji ja ga nee Mizhokjimi. So̷o̷ ri jogebi e Mizhokjimi.

XO̸RU̸ 13

Ra pjo̷ru̷ji in bida kʼu̷ go dyaku̷ji

¿Ja ga nuu Mizhokjimi ke ra po̷trʼu̷ji yo tsʼilele yo dya bʼe musʼu̷ji, ke ra xichʼiji kjii kja in ñitsji ñe o bida yo añimale?

XO̸RU̸ 14

¿Pje ra tsjaa yo pjamilia ngekʼua ra ma̷ji?

Nzakja e Jesús kʼu̷ mi sʼiya yo ntee, e bʼe̷zo, e nrrinxu ñe yo trʼii ra potka sʼiyaji. ¿Pje jitsʼko̷ji e Jesús?

XO̸RU̸ 15

¿Ja ga nee Mizhokjimi ra matrʼu̸ji?

Xo̷ru̷geba ngekʼua ri u̷nkʼe nguenrra pje ma ntee matrʼu̷ji Mizhokjimi kʼua ja nzi ga mama angeze.

XO̸RU̸ 16

Matrʼu̷ Mizhokjimi ja ga nee angeze

¿Pje ma nrrumu̷ ri cho̷trʼu̷ ma ri xipji yo ntee yo ya bi pjechiji kja ne Biblia? ¿Ja rgi jichi yo ntee ngekʼua dya ra sentioji?

XO̸RU̸ 17

Me ni mubi ke so̷o̷ ra zopju̷ji e Jehová

¿Gi nee ri pa̱rge kjo a̷tkʼa̷ge e Diosi ma ri zopju̷ge? Ma gi nee ri pa̱rge ni jyodʼu̷ ri meya pje mama ne Biblia ja rga zopju̷ji e Mizhokjimi.

XO̸RU̸ 18

¿Pe̷skʼu̷ ra pe̷pko̷ e Yose ñe ra jigo̷?

¿Pje ni jyodʼu̷ ri tsjage ngekʼua ri jige kja nrreje ja ga mama ne Biblia?. Ra so̷o̷ ri pa̱rge pje ni jii na ntee ñe ja rgi jige.

XO̸RU̸ 19

Dya ri jye̷zi ri sʼiya e Jehová

¿Ja rga jñetse ke ri sʼiyaji e Yose ñe ri unu̷ji na po̷jo̷ nange yo o dyaku̷ji?

Texe yo nota

Pje nee ra mama yo jñaa yo ba e̱je̱ kja ne skuama ke ni chju̱u̱: ¿Pje jitsʼko̷ji ne Biblia?