Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 Nu parte yeje 3

¿Jama mimibi e Adán ñe e Eva kja kʼe jardín Edén?

¿Jama mimibi e Adán ñe e Eva kja kʼe jardín Edén?

E Jehová o unu̷ kʼo me ma joo e Adán ñe e Eva (Génesis 1:28)

E Jehová o dya̷trʼa̷ e Eva ngekʼua ro mimibi e Adán (Génesis 2:21, 22).

Ma e Jehová o dya̷trʼa̷ e Adán ñe e Eva, dya mi pe̷sʼibi pekado, dya mi kjijñibi kʼo na sʼoo. Me ma joo jaba dya̷trʼa̷ Mizhokjimikʼo, dya mi sodyebi.

O ñeme e Adán ñe e Eva ro mimibi kja kʼe jardín Edén, me ma zo̷trjo kʼe jardín. E Jehová bi ngama na punkju̷ añimale, o ñeme na punkju̷ zaʼa kʼo mi kisʼi na punkju̷ pje ro ziji, ja nrre mi bʼu̷gu̷ nrrareje kʼo me ma zo̷trjo.

E Jehová mi zopju̷ mi xipji pje ro tsjabi. Ma e Adán ñe Eva ro tsjabi kʼo mi mama e Mizhokjimi, dya ro nrru̱bi; ro mimibi nrrexe yo paa kja ne Xoñijomu̷.

 E Mizhokjimi o mama: Dya ri sii ne lulu kʼo kisʼi kja ne zaʼa (Génesis 2:16, 17)

E Jehová ya bi mama: Dya ri sii ne lulu kʼo kisʼi kja ne zaʼa, ma ri sii ri chu̱ge.

Na anxe kʼu̷ mi bʼu̷bʼu̷ ajensʼe dya go dya̷ta̷ e Jehová o tsjaa kʼo na sʼoo. Kʼe anxe ngeje e Satanás ñe Diablo.

E Satanás dya mi nee ke e Adán ñe e Eva ro dya̷ta̷bi e Jehová. Ngekʼua o tsjapu̷ ro ñaa na kʼijmi. Kʼe kʼijmi o xipji e Eva: Ma ri sii ne lulu dya ri chu̱u̱, ri chjenkje nzakja e Mizhokjimi. Ga kjanu ba jiotrʼu̷ e Eva, dya ma kjuana kʼo bi mama e Satanás (Génesis 3:1-5).