2018-2019 Yo ra nugo̷jme yo testigo e Jehová ma ra jmurgo̷jme dʼa paa (ko nu superintendente de circuito)

Ri nuge yo discurso ke ra dya̷ra̷ji ma ra jmuru̷ji dʼa paa yo testigo e Jehová nu ja i menzumu̷. Ne kje̷e̷dya, nu tema ngeje: “¡Dya ri su̱u̱!”

¡Dya ri su̱u̱!

Kja nu asamblea ra xitsiji pje ra kjaji para ke dya ra su̱ji ñe yo ra kjaji para ke e Yosi ra mbo̷xku̷ji.

Jñusʼu̷geba yo respuesta yo trʼo̷nu̷

Yo trʼo̷nu̷ ra nrru̷ru̷ji ma ra jmuru̷ji dʼa paa yo kjuarma kʼu̷ ra tsjogu̷ji.