2018-2019 Yo ra nugo̷jme yo testigo e Jehová ma ra jmurgo̷jme dʼa paa (ko nu kjuarma ke ba e̱je̱ a Betel)

Ri nuge yo discurso nangeje ra bʼu̷bʼu̷ kʼo ra unu̷ nu kjuarma kʼu̷ ba e̱je̱ a Betel.

¡Ri ze̷zhi!

Kja nu asamblea ra xitsiji pje ra kjaji para ke ra ze̷zhiji ñe ra ejmeji e Mizhokjimi ñe ra a̷ta̷ji.

Jñusʼu̷geba yo respuesta yo trʼo̷nu̷

Yo trʼo̷nu̷ ra nrru̷ru̷ji ma ra jmuru̷ji dʼa paa yo kjuarma kʼu̷ ra tsjogu̷ji.