E Mizhokjimi jitsʼkoji kʼo me na joo

¿Pje ni mbe kʼo jitsʼkoji Mizhokjimi kʼu̷ me na joo? ¿Pjenga ra kreojikʼo? Ne pjoyeto ra mbo̷xkʼu̷ ri pa̱rge ja ga kjaa yo trʼo̷nu̷ kʼo mama ne Biblia.

Nuba mama pje ri tsjage ma ri xorge ne xiskuama

Ma ri xoru̷ ne pjoyeto ri pa̱rge pje mama nu Jñaa e Mizhokjimi, ne Biblia. Ri pa̱rge jargi chotrʼu̷ge yo testo kja in Biblia.

E Mizhokjimi nee ke ra pa̱rgoji yo mamaba

Ri pjechi pje ni mbe kʼo jitsʼkoji Mizhokjimi kʼu̷ me na joo ñe pjekja na joo ke ri pa̱rge ñe ri tsjaa kʼo mama ne Biblia.

¿Kjo ngeje e Mizhokjimi?

¿Pje ni chju̱u̱ Mizhokjimi? Ñe ¿kjo so̷o̷ ra mbo̷xkoji Mizhokjimi?

Na joo kʼo mama ne Biblia, ¿mejme nge e Mizhokjimi kʼu̷ o mamakʼo?

¿Jaga pa̱rgoji kʼu̷ nu Jñaa e Mizhokjimi na kjuana?

¿Kjo ngeje e Jesucristo?

¿Pjekja go nrru̱u̱ e Jesús? ¿Pjekja go ne̱ salvazu̷ji? ¿Pje na kjaadya?

¿Jaga nee e Mizhokjimi ke ra mimiji kja ne Xoñijomu̷?

Kja ne Biblia mama pjekja e Mizhokjimi go tsjaa ne Xoñijomu̷, jingua ra sa̷ja̷ kʼe paa ma dya kja ra supjreji, pje ra tsjaa kja ne Xoñijomu̷ ñe jarga mimiji yo ntee.

¿Jarga mbo̷sʼu̷ Mizhokjimi kʼo ya nrru̱u̱?

¿Pje kjogu̷ ma ri tu̱ji? ¿Kjo ra yepe ra janrraji yo ntee kʼo me ri sʼiyaji kʼu̷ ya nrru̱ji?

Ra xitsʼi jaga kjaa o Reino Mizhokjimi

¿Kjo nge kʼu̷ manda kja o Reino e Mizhokjimi ñe pje ra tsjaa?

¿Pjekja Mizhokjimi je̷zi ra bʼu̷bʼu̷ kʼo na sʼoo ñe ra supjreji?

¿Pjekja ri pe̷sʼi pekado ñe pjekja Mizhokjimi je̷zi ra bʼu̷bʼu̷ kʼo na sʼoo? ¿Kja ra sa̷ja̷ nu paa ma dya kja ra supjreji?

Yo pjamilia ra tsjaji kʼo mama ne Biblia ngekʼua ra minji na joo

Jeoba, na Mizhokjimi kʼu̷ ma̷ja̷, nee kʼu̷ yo pjamilia ra ma̷ji. Yo bʼe̷zo ñe yo nrrinxu kʼo ya chju̷ntu̷, yo tata ñe yo trʼii so̷o̷ ra cho̷trʼu̷ji kja ne Biblia pje ra tsjaji

¿Pje ma relijion kjaa kʼo mama ne Biblia?

¿Janzi relijion kjaji kʼo na kjuana? E Jesús go mama pje ro tsjaa kʼe relijion kʼu̷ na kjuana ro tsjaa kʼo nee Mizhokjimi.

¿Pjekja na joo ra mimiji jaga mama ne Biblia?

E Jesús go mama ke ra kjaji kʼo mama e Mizhokjimi ñe yo yeje jñaa kʼu̷ ba e̱je̱ kja Mateo.

¿Pje ri tsjage ngekʼua ra dya̷tkʼa̷ e Mizhokjimi ma ri tsjage orasion?

E Mizhokjimi pjo̷sʼu̷ yo ntee kʼo kjaa kʼo na joo, jargi tsjage orasion ñe ra dya̷tkʼa̷ e mizhokjimi ma ri tsjage orasion.

¿Pje ra tsjapu̷ e Mizhokjimi yo relijion kʼo dya ga kjuana?

¿Kjo ra bʼu̷bʼu̷ na paa ma ngextrjo ra bʼu̷bʼu̷ na relijion kʼu̷ na kjuana?

E Mizhokjimi juajnu̷ ntee ngekʼua ra tsjaji o bʼepji

Kja ne Biblia mama jaga kjaji o bʼepji Mizhokjimi yo ntee kʼo bi juajnu̷.

¿Pjenga sido ri xoru̷ge ne Biblia?

¿Pjekja na joo ri xoru̷ge ne Biblia? ¿Jargi jichige yo ntee yo a bi pjechige ne Biblia? Ma dya ri jye̷zi ri tsjage kʼo mama e Jeoba ri ma̷ja̷