Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 8

E Josías o juajnu̷ na joo kjo ro joji

E Josías o juajnu̷ na joo kjo ro joji

¿So̷o̷ ra kjagoji kʼo nee e Jehová?... Na punkju̷ ntee manji ke na sʼe̷zhi ra kjaji kʼo mama e Yose, pe ne Biblia mama ke texezu̷ji so̷o̷ ra kjaji kʼua ja ga nee angeze. Ne Biblia mama ke mi jingua mi bʼu̷bʼu̷ na tʼii kʼu̷ mi chju̱u̱ Josías, angeze o tsjaa kʼo mi nee e Jehová. E Josías o juajnu̷ na joo kjo ro joji, nujyo ntee, o mbo̷sʼu̷ji ro tsjaa kʼo na joo. Mo ra xo̷ru̷ji pje o tsjaa e Josías ñe kjo mi joji.

Nu jyoo e Josías mi chju̱u̱ Amón, angeze nge kʼu̷ mi manda a Judá. E Amón mi kjaa kʼo na sʼoo, mi xo̷rpu̷ yo tsʼita. Ma go ndu̱u̱ e Amón, kʼo ntee o juajnu̷ji e Josías ngekʼua ro manda a Judá. ¿Gi pa̱rge janzi kje̷e̷ mi e̷dyi e Josías ma o mbu̷ru̷ o manda a Judá? ¡Jñinchotjo kje̷e̷! ¿O tsjaa kʼo na sʼoo e Josías kʼua ja nzi o tsjaa o jyoo?... Iyo, angeze o tsjaa kʼo na joo.

E Sofonías o xipji yo ntee kʼu̷ dya ma joo kʼu̷ ro xo̷rpu̷ji yo tsʼita

Ndeze ma kja mi tsʼitʼi e Josías, angeze mi nee ro tsjaa kʼo mi mama e Jehová. Ngekʼua o jyodʼu̷ kjo mi sʼiyaji e Jehová ngekʼua ro joji. Nujyo ntee o mbo̷sʼu̷ji ngekʼua ro tsjaa kʼo mi nee e Jehová. ¿Kjo nge kʼo mi joji e Josías?

 Naja kʼu̷ mi jobi e Josías mi ngeje kʼe profeta Sofonías. Angeze pe̷ski ro xipji yo ntee kʼo mi ka̱ra̱ a Judá: “Ma ri sido ri xo̷rpu̷ji yo tsʼita, ri pe̷sʼiji nrrumu̷”. ¿Pje o tsjaa e Josías ma o dya̷ra̷ kʼo mi mama e Sofonías? ¿O tsjapu̷ nguenda? Ja̱a̱. E Josías dya mi kjaa nzakja kʼo ntee kʼo mi xo̷rpu̷ yo tsʼita, angeze ngextjo mi matʼu̷ e Jehová.

E Josías xo mi jobi e Jeremías. Nza ga yejebi dya nda mi jyanjui yo kje̷e̷ kʼu̷ mi e̷dyibi. Ma mi tʼibi bʼe̷chi mi bʼu̷bʼu̷bi. Nzayejebi xo mi potka pjo̷stebi ngekʼua ro mbe̷pibi e Jehová. E Josías ñe e Jeremías me mi jobi na joo, ngekʼua ma o ndu̱u̱ e Josías, e Jeremías o dyopju̷ na tjo̱jo̱ nu ja mi ñetsʼe ja ma zoʼo.

E Jeremías ñe e Josías mi potka pjo̷stebi ngekʼua ro mbe̷pibi e Jehová

¿Pje jitsʼkoji kʼo o tsjaa e Josías?... Ndeze ma kja mi tsʼitʼi, mi nee ro tsjaa kʼo mi nee e Jehová. Ngekʼua o juajnu̷ na joo kjo ro joji, o jyodʼu̷ yo ntee kʼu̷ mi neji e Jehová. Natsʼkʼe, ¿i nee ri tsjaa kʼo nee e Jehová? Ma i nee ri tsjage kʼo nee angeze, ri jyodʼu̷ge ntee kʼo sʼiya e Jehová ngekʼua ri joji.

RA XO̸RU̸JI NE BIBLIA: