Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 10

E Jesús mi a̷ta̷ e Jehová, o tata ñe o nana

E Jesús mi a̷ta̷ e Jehová, o tata ñe o nana

¿So̷o̷ ri tsjage ndexe kʼo xitsʼi in tata ñe in nanage?... Ma bʼu̷bʼu̷ paa ke dya gi nee ri dya̷ta̷, ¿pje ra mbo̷xkʼu̷ ri tsjage kʼo xitsʼiji? ¿Gi pa̱rge ke e Jesús mi a̷ta̷ e Jehová, o tata ñe o nana?... Kʼo go tsjaa angeze ra mbo̷xkʼu̷ ri dya̷ta̷ in tata ñe in nana. Ra xo̷ru̷ji pje go tsjaa e Jesús.

Ante ke ro e̱je̱ba kja ne Xoñijomu̷ e Jesús, angeze mi bʼu̷bʼu̷ ajensʼe ko o Tata e Jehová. Ma go e̱je̱ba kja ne Xoñijomu̷ xo mi ñʼeje o tata ñe o nana. O tata mi chju̱u̱ José ñe o nana mi chju̱u̱ María. ¿Gi nee ri pa̱rge ja ba musʼu̷ji e Jesús kja ne Xoñijomu̷?...

E Jehová go tsjaa na milagro ngekʼua e Jesús ro mimi kja ne Xoñijomu̷. Go tsjaa ke ro ne̱ bʼu̷bʼu̷ e Jesús a mbeme e María. Go teʼenu, ma go zoo nzincho zana e María go musʼu̷ e Jesús. Angeze go musʼu̷ ja ga musʼu̷ji nrrexe yo tsʼilele. E María ñe e José o chezhebi e Jesús.

Kʼo go tsjaa e Jesús ma mi e̷dyi 12 kje̷e̷ go ñetsʼe ke me mi sʼiya o Tata ajensʼe Jehová. Na nu paa o pjamilia ñe e Jesús go moji a Jerusalén, go ma doraji Mizhokjimi Jehová, me ma je̱e̱nu. Ma go nzhogu̷ji kja o ngunji, mi poji kja ñʼii, e José ñe María go unu̷bi nguenda ke mi bʼe̷xtrjo e Jesús. ¡E Jesús dya mi paa ko angezebi! ¿Gi pa̱rge pje go tsjaa e José ñe e María?...

¿Pjekja e Jesús go ngejme kja kʼe templo?

Angezebi go nzhogu̷bi a Jerusalén o ma jyodʼu̷bi e Jesús. Me ko pizhibi, kʼu̷ na jñii nu paa kja go cho̷trʼu̷bi. ¿Gi pa̱rge ja je mi bʼu̷bʼu̷ e Jesús?... Angeze mi bʼu̷bʼu̷ kja kʼe templo. ¿Gi pa̱rge pje mi kjaa e Jesús? Nunu nge nu mi jichiji yo ntee, ngekʼua e Jesús o ngejmenu, mi nee ro dya̷ta̷ o jñaa e Jehová. Kʼo go tsjaa mi ñetsʼe kʼu̷ me mi sʼiya e Jehová ñe mi nee ro ma̷pa̷ o mu̷bʼu̷. Mu̷ go teʼe sido go dya̷ta̷ e Jehová. Go tsjaa ndexe kʼo go xipji o Tata Jehová, zo pje nde go tsjapu̷ji, zo pje nde mi xipjiji kʼo ntee kʼo me ma sʼoo. ¿E Jesús go tsjaa kʼo mi xipji e José ñe e María? ¿Pje i mange?... Ne Biblia mama ke ja̱a̱, mi a̷ta̷ o tata ñe o nana.

¿Nutsʼkʼe ri dya̷ta̷ e Jehová, in tata ñe in nanage ja ba tsjaa e Jesús?... Zo ra bʼu̷bʼu̷ paa ke ri soʼo ke dya ri tsjage, nudya a ro xo̷ru̷ji ke me na joo mu̷ ri dya̷ta̷ ñe ri tsjage kʼo ra xitsʼiji. ¿So̷o̷ ri tsjage? ¿Pje i mange?...