Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 XO̸RU̸ 14

Dʼatrjo reino ra manda kja texe nu Xoñijomu̷

Dʼatrjo reino ra manda kja texe nu Xoñijomu̷

Dʼatrjo reino ra manda kja texe nu Xoñijomu̷. ¿Gi nee ri pa̱rge pje ma reino nge kʼu̷ ra manda?... Ngeje o Reino e Yose, dya kja ra mezhe ma ra manda kja texe nu Xoñijomu̷. O Reino e Yose ra tsjaa me rga zo̷o̷ nu Xoñijomu̷ ngekʼua ra ma̷ji rga minji yo ntee. ¿Gi nee ri pa̱rge pje nge kʼo xo ra tsjaa o Reino e Yose?...

Kja yo reino bʼu̷bʼu̷ dʼa ntee kʼu̷ pje pje̷zhi, xiji reykʼu̷. Kʼe ntee nge kʼu̷ manda kja texe yo jñiñi. Kja o Reino e Yose xo bʼu̷bʼu̷ dʼa ntee kʼu̷ manda. ¿Kjo nge kʼe nteekʼu̷?... Ngeje e Jesús, angeze bʼu̷bʼu̷ ajensʼe. Dya kja ra mezhe ma ra manda yo ntee kʼo ra nga̱ra̱ kja texe nu Xoñijomu̷. Pe, ¿ra ma̷ji rga mimiji ma ra manda e Jesús?...

¿Pje gi nee ri tsjage kja ne Xoñijomu̷ ma me rga zo̷o̷?

¡Ja̱a̱, e Jesús ra manda na joo! Ma ra manda e Jesús kja ne Xoñijomu̷ ra tsjaa me rga zo̷o̷ texe, yo país dya kja ra jyombʼu̷ji chu̱ʼu̱ yo dyaja país. ¡Yo ntee dya kja ra chu̱ji ko in minte! Dya kja ra zo̷dyeji ñe dya kja ra nrru̱ji. Yo ngoro ra so̷o̷ ra jñanrraji ñe yo ngogo ra so̷o̷ ra dya̷ra̷ji. Yo dya so̷o̷ ra nzhodʼu̷jidya, ra so̷o̷ ra bʼu̷gu̷ji, ra so̷o̷ ra daku̷ji. Texe yo ntee ra mbe̷sʼiji na punkju̷ pje ra ziji. Yo animale dya ra chjamu̷ji, ra so̷o̷ ra eñeji ko angezeji. Pe dya ngextrjokʼo, e Yose ra xosʼu̷ na punkju̷ ntee kʼo ya nrru̱ji, ra yepe ra mimijiba kja ne Xoñijomu̷. E Rebeca, e Rahab, e David, e Elías ñe na punkju̷ ntee ke go nga̱ra̱ji mi jingua ra yepe ra minji. ¿Gi nee ri pa̱ra̱  kʼo nteekʼo ma ra yepe ra minjiba kja ne Xoñijomu̷?...

E Jehová netsʼe na punkju̷, nee ke ri bʼu̷nkʼe na joo ñe ke ri ma̷ja̷. Dya ri jye̷zi ri xo̷ru̷ o Jñaa angeze ngekʼua ri pjechi pje nee e Yose ke ri tsjage. Tsjage texe kʼo mama angeze. Ma ri tsjagekʼo, so̷o̷ ri ma̷ja̷ rgi minkʼe kja ne Xoñijomu̷ ma me rga zo̷o̷ texe yo paa. ¿Gi nee ri minkʼe kja nu Xoñijomu̷ ma me rga jotrjo?...