Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Dya ri su̱ge, ri ze̷zhi ñe ri tsjage kʼo mama e Diosi

Ni jyodʼu̷ ra ejmeji kja in mu̷bʼu̷ji e Jehová ke ra mbo̷xku̷ji ngekʼua ra se̷chiji yo nrrumu̷. Ri dya̷ra̷ pje go tsjaa e David ke mi jñetse ke mi ejme kja o mu̷bʼu̷ e Jehová.

Texeyo, ri dya̷ra̷ kja 1 Crónicas 28:1-20; 1 Samuel 16:1-23; 17:1-51.