Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Yo ra xo̷ru̷ji kja ne reunión nu ja jitsʼkoji ja rga minji ñe ja rga pe̷piji Mizhokjimi

Kja ne skuama ba e̱je̱ kʼo ra xo̷ru̷ji kja ne Biblia ñe nrrexe kʼo ra nuji ngoma ngoma kja kʼe reunión nu ja jitsʼkoji ja rga minji ñe ja rga pe̷piji Mizhokjimi.