Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

¿Pje ri kjagojme kja yo ngumu̷ nu ja ri jmurgojme?

¿Pje ri kjagojme kja yo ngumu̷ nu ja ri jmurgojme?

Jñanrra ne video ngekʼua ri pa̱rge pje ri kjagojme.