Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Tsje̷ma tsje̷ma yo testigo e Jehová jmuru̷ji jñii paa

Tsje̷ma tsje̷ma yo testigo e Jehová jmuru̷ji jñii paa. Xo̷ru̷geba ngekʼua ri pa̱rge pje ri kjagojme ma ri jmurgojme.

 

Jyodʼu̷ ja jmuru̷ji yo testigo bʼe̷xtrjo ja i menzumu̷