Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

SITIO JW.ORG

Ja rgi cho̷trʼu̷ na skuama

Ja rgi cho̷trʼu̷ na skuama

Kja nu sección YO XISKUAMA kja jw.org, so̷o̷ ri cho̷trʼu̷ na punkju̷ xiskuama ke so̷o̷ ri pjongu̷ ngekʼua ri jñanrra o ri dya̷ra̷. Tsjage kʼo mamaba ngekʼua ri cho̷trʼu̷ kʼo i jodʼu̷.

 • Ja rgi cho̷trʼu̷ na xiskuama kʼu̷ i nee

 • Ja rgi cho̷trʼu̷ na revista kʼu̷ i nee

 • Ja rgi jñanrra yo formato ke pe̷sʼi yo xiskuama

 • Ja rgi cho̷trʼu̷ na skuama kʼu̷ ba e̱je̱ kʼo jñaa kʼo i nege

Ja rgi cho̷trʼu̷ na xiskuama kʼu̷ i nee

Mu̷ gi mbeñe pje ni chju̱u̱ nu skuama ke i nee o ngextrjo gi mbeñe na jñaa kʼu̷ mama, so̷o̷ ri tsjaa kʼo mamaba ngekʼua dabadiji ri cho̷trʼu̷.

Jyodʼu̷ nu ja mama YO XISKUAMA > YO LIBRO ÑE YO FOLLETO.

 • Unu̷ clic nu ja mama Texe kjanu ri jñusʼu̷ pje ni chju̱u̱ kʼe libro ke i jodʼu̷. Nzakja ma i jodʼu̷ nu libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? so̷o̷ ri jñusʼu̷nu “enseña”, kjanu ra mbedye ngextrjo yo título yo skuama yo ba e̱je̱ kʼe jñaa enseña. Nudyakʼua ri unu̷ge clic kja kʼe skuama ke i jodʼu̷.

 • Unu̷ge clic nu ja mama Jyodʼu̷.

Ja rgi cho̷trʼu̷ na revista kʼu̷ i nee

Jyodʼu̷ nu ja mama YO XISKUAMA > YO REVISTA.

Mu̷ ri unu̷ge clicnu ra mbedye nziyo xiskuama ke ni chju̱u̱ ¡Despertad! kjana nziyo skuama La Atalaya edición para el público ñe jñincho skuama La Atalaya edición de estudio ñe La Atalaya en lenguaje sencillo (yo skuamayo dya bʼu̷nji kja texe yo idioma). Xo̷rgeba pje ri tsjaa ngekʼua ri cho̷trʼu̷ nu skuama ke i nee.

 • Kja nu lista ri juajnu̷ pje ma revista i nee ñe nu kje̷e̷.

 • Unu̷ge clic nu ja mama Jyodʼu̷.

Ja rgi jñanrra yo formato ke pe̷sʼi yo xiskuama

Yo skuama so̷o̷ ri jñanrra nzakja tsʼicuadro o nzakja na lista. Nutsʼkʼe so̷o̷ ri potu̷ kʼua ja i nege.

Ri jyodʼu̷ nu icono nzakja nu kuatrʼu̷ba, nge Mosaico, ma ri unu̷ clicnu ri jñanrra texe yo skuama. Ixti cho̷trʼu̷ge ga kjanu ma ri xokʼu̷ in sitiogojme.

Ma ri jñanrra yo skuama nzakja Mosaico, xo ri jñanrra pje ni chju̱ji, ñe yo tsʼicuadro nu ja ñetsʼe yo formato kʼu̷ so̷o̷ ri pjongu̷ yo skuama (nzakja yo ri dya̷ra̷ ñe yo ri xo̷ru̷). Kja in celular o kja in tableta pe̷ski ri chu̷bʼu̷ ngekʼua ri jñanrrakʼo.

Nu icono kʼu̷ bʼe̷xtrjo bʼu̷bʼu̷ nu ja mama Po̷trpu̷, nzakja nu kuatrʼu̷ba nge Lista, mu̷ ri unu̷ clic ri jñanrra nʼaño ja ga ñetsʼe yo skuama.

Mu̷ ri unu̷ clic nu icono Lista ra mbedyenu yo formato kʼo pe̷sʼi nzi na skuama.

Xo ri cho̷trʼu̷genu skuama kʼo pe̷sʼi o letra na nojo. Ma ri unu̷ clic nu ja mama PDF ra mbedye texe yo formato kʼu̷ pe̷sʼi ne skuama, a ri juajnu̷ kʼo i nee ri pjongu̷.

Ja rgi cho̷trʼu̷ na skuama kʼu̷ ba e̱je̱ kʼo jñaa kʼo i nege

Ma dya i nee ri pjongu̷ kʼe skuama ngextrjo i nee ri xo̷ru̷ kja in sitiogojme, nu ja mama Jyodʼu̷ kʼo i nee, ri jñusʼu̷ kʼo jñaa kʼo i mbeñe kʼu̷ ba e̱je̱ kja kʼe skuama ngekʼua ri cho̷trʼu̷ kʼo i nee ri pa̱ra̱.

Unu̷ clic nu icono nzakja nu kuatrʼu̷ba, nge Jyodʼu̷ kʼo i nee, kja nu cuadro kʼu̷ ra mbedye ri jñusʼu̷ na jñaa o pje ni mbe kʼu̷ i nee ri xo̷ru̷, kjanu ri unu̷ clic kja nu tsʼibotón nu ja mama Jyodʼu̷. So̷o̷ ri jñusʼu̷ ndexe kʼo jñaa kʼo i mbeñe kʼu̷ ba e̱je̱ kja kʼe skuama. Kʼo ri jñusʼu̷ nge kʼo otrʼu̷ ra mbedye kja nu lista, kjanu ri juajnu̷ kʼo i nee ri xo̷ru̷.

Ma i nee ke ngextrjo ra mbedye na xo̷ru̷ ke ba e̱je̱ kja na xiskuama, tsjage yo mamaba:

 • Ri unu̷ clic nu ja mama Jyodʼu̷ yo skuama o nu ja mama Juajnu̷ ja ri jyodʼu̷.

 • Nu ja mama Categoría ri juajnu̷ nu ja mama Publicaciones.

 • Kjanu ri unu̷ clic nu ja mama Jyodʼu̷.