Arehaꞌat terān yne

Arehaꞌat terān popera piat koꞌi

11. Kat pote asom toig̃ kahato hoꞌopot hap koꞌi

11. Kat pote asom toig̃ kahato hoꞌopot hap koꞌi

1 TUPANA ȲT HOꞌOMOSOꞌOPOTꞌI MĪTꞌĪN

Ȳt karāmpeꞌi Tupana ȳt nakuꞌi tutunug̃. Tupana wakuat sese ȳt karāmpeꞌi toiꞌaparap. — Io 34:10

Kat pote asom toig̃ kahato hoꞌopot hap koꞌi.

 • Ewesu 2:2

  Mītꞌīn kaꞌiwat toig̃neꞌen ahiag̃.

 • Ekeresiasi 8:9

  Typyꞌi kahato mītꞌīn tunug̃ saꞌag̃ koꞌi.

 • Ekeresiasi 9:11-TNM

  Asuwe putꞌokꞌe ahete hoꞌopot hap. Kotā̃ e hap. Asuwe tuwemoherep kuap acidente e hap sio iꞌaman kahato putꞌokꞌe netap ete hawyi minꞌe raꞌyn.

 • 1 Peteru 5:7

  Ieuwa tiꞌatukyꞌe kahato mītꞌīn miꞌi pote ȳt toikyꞌesat hinꞌi taꞌatuhoꞌopot hap.

2 AHIAG̃ IHAY SAꞌAG̃ TUPANA ETIAT

Ahiag̃ toꞌe — Tupana tikuap kahato ti miꞌi ywa etuꞌu hawyi toꞌewy eikupteꞌen hap. Miꞌi hawyi aru eweikuap kahato raꞌyn wakuat kuap hap iꞌewy. — Ienesi 3:5

Kat pote asom Ieuwa timoherep terān ahiag̃ eso hap.

 • Ienesi 3:2-5

  Ahiag̃ heso — Tupana porekuat wakuꞌi e. Toikyꞌesat mītꞌīn tiꞌaira teꞌeruwewi wakuat nug̃ hap wakuatꞌi nug̃ hap.

 • Io 38:7

  Anjo koꞌi ehamo ahiag̃ heso Ieuwa etiat.

3 AHIAG̃ MOREKUATNO HAP KAIPYI WATIKUAP MIꞌI HESO KAHATO RAKAT TOIG̃NEꞌEN

Mītꞌīn ieig̃neꞌen hap ȳt toig̃neꞌenꞌi topo sese piat pe. — Ieremia 10:23

Kat pote asom Ieuwa ȳt timomãꞌi te minug̃ saꞌag̃ koꞌi wȳwo.

 • Isaia 55:9

  Sese mītꞌīn teꞌeruwat morekuaria upi. Maꞌato poꞌog̃ waku teꞌeruwat Tupana ehay upi yn.

 • 2 Peteru 3:9, 10

  Ieuwa ti iperupꞌi kahato ahewowi. Tutum motꞌi kahato te mītꞌīn eko saꞌag̃ ywyk hamo.

 • 1 Iuwãu 3:8

  Iesui puo pyi Ieuwa timomã hamuat ahiag̃ minug̃ koꞌi wȳwo.

4 ETIꞌAIRA O IEUWA MIKYꞌESAT NUG̃ HAP

Uhaꞌyru ereig̃neꞌen iweꞌeg̃ kahato rakatno pote uimowepīt kahato hatno ereig̃neꞌen. Miꞌi pote ȳt uweꞌi uimohit kuap uhaꞌyru iweꞌeg̃ hap ete Ieuwa e. — Porowepiu 27:11

— Uimontypot ro en eꞌi Ieuwa ahepe. Kat pote.

 • Porowepiu 30:24-28

  Aitoria watuweupi kahato hũria koꞌi kai. Ahepe Tupana tum aimiꞌaira terān hap miꞌi pote watiꞌaira kuap watimontypot Tupana sio ȳtꞌi hap.

 • Mateu 22:37, 38

  Waku watihaymohey Ieuwa aipyꞌa pyi.