Josʼin síkjaʼaitsjen chjota jña jaʼaini kjoabijnachon

Nkjín chjotachjine bʼéyanajmí ánni nga chan kʼoasʼin kisikjaʼaitsjenni nga tjín xi kisindaná.

Monica Richardson: Jngo chjoón chjinexki kʼoatso ánni makjainnile xi tʼatsʼe Niná

Je chjoón chjinexki jebi kui kisikjaʼaitsjen tsa tjín xi toxá kʼoasʼin tsakʼéndani joma nga tsin jngo ʼndílee. Jósʼin kisikjaʼaitsjen nga jekoanni, kʼoa ánni.

Massimo Tistarelli: Xi robot bʼénda kʼoatso ánni makjainnile xi tʼatsʼe Niná

Nga sa tse sa tse kiskotʼayajin tʼatsʼe je xá xi sʼín kui xokisikao nga chan to jao kisʼenile tʼatsʼe evolución.

Petr Muzny: Xi nʼio be tʼatsʼe kjoatéxoma kʼoatso ánni makjainnile xi tʼatsʼe Niná

Ya naxinandá jñani kitsin je Petr alikui makjainle tʼatsʼe Niná. Ánni nga to jao kisʼenile xi tʼatsʼe jebi.

Irène Hof Laurenceau: Jngo chjoón chjinexki xi nindaná kotʼa kʼoatso ánni makjainnile xi tʼatsʼe Niná

Kʼianga nga kui kiskotʼayajin xi tʼatsʼe nindaxkóná tsʼantjaiyaa josʼin nga kisikjaʼaitsjen.