Ir al contenido

Ir al índice

Tjínkʼa xi kjonangi

Tjínkʼa xi kjonangi

A kui xi tsonile ya 1 Corintios 15:29 (TNM) nga tjínkʼa chjotale Cristo xi je kisʼenngindá ngajaole chjota xi jekʼien

Mai. Nikuijinla Biblia kʼoa nikuijinla je libro xi tsoya jmeni xi koan ngasʼa kʼoatso tsa kʼoakisʼin chjota.

Nkjín Biblia jñani kʼoasʼin majinná versículo jebi nga nkjín je chjota xi kisʼenngindá ngajaole xi jekʼien kʼianga nichxinle Pablo. Tobʼelañá, tjínkʼa je Biblia xi i̱ tso: “Tsa tsínlani kjoaʼáyale je kʼien, ánni nga je xi jekʼien fisʼenngindá ngajaonile je chjota”.

Kataʼyala jmeni xi kitso jao chjota xi tʼatsʼe Biblia kotʼayason. Je chjota xi Gregory Lockwood tsakʼin, kʼoakitso nga niyajinla Biblia kʼoa nijñajinla faʼaitʼa tsa kʼoakisʼin chjota ngasʼa kʼianga “kisʼenngindá ngajaole je xi jekʼien”. Kʼoati me tso xi kiski je Gordon Fee. I kitso: “Alikui jña faʼaitʼa jñani kʼoatso tsa kʼoakoan kʼoa niyajinla Biblia kʼoatso tsa kʼoasʼin kisʼenngindá je chjota. Alikui jña kʼoatso je Nuevo Testamento tsa kʼoakoan, alikui kʼoakisʼin je chjotale Cristo xi títjon tsakatio kʼoa nijngojinla yo̱ngo̱ xi kʼoakisʼin kʼianga jekʼien je pastrole Jesús”.

I kitso je Jesús tojosʼin faʼaitʼa ya Biblia: “Chjotana tikao je chjota xi tjín ngakjijnda naxinandá. Cha̱nisʼenngindáo [...]. Takoyalao nga katasítjoson ngayeje jme xi tsakʼeneno” (Mat. 28:19, 20TNM). Kʼianga koa̱n koaisʼenngindá jngo chjotale Cristo, títjonkjoanla koa̱nkjainle xi tʼatsʼe Jeobá kao tʼatsʼe Jesús kʼoa machjén nga sitjosonle. Jngo chjota xi jekamʼe kʼoa xi jekasʼeñe alikuijin tikoa̱n kʼoasʼinni, kʼoa ni koa̱njinla jngo chjotale Cristo xi sʼa tíjnakon koaisʼenngindá ngajaole jngo chjota xi jekamʼe (Ecl. 9:5, 10; Juan 4:1TNM; 1 Cor. 1:14-16TNM).

Jméni xi kinchja̱ni Pablo tojosʼin faʼaitʼa ya 1 Corintios 15:29.

Tjínkʼa je chjotale Cristo xi Corinto tsʼe xi tsín koankjainle nga kjoaʼáyanile je kʼien (1 Cor. 15:12). Jósʼin kisikixiyanda je Pablo. Kʼoakitsole nga kjitʼa me kinikʼien. Ningalani kjitʼa nga xkón tsakʼejna je Pablo, ñaki kʼoatsakʼé kon nga jo espíritu sʼin kjoaʼáyanile kʼianga jekuiyá, tojo koan je Jesús (1 Cor. 15:30-32, 42-44).

Nga je kitjoejin nga ya ngʼajmi koai je chjotale Cristo xi Corinto tsʼe, tjínnele koanjinle nga nyaon nyaon kjoaʼatojin kjoa kʼoa nga títjonkjoanla kuiyá kʼoa skan kjoaʼáyanile. Je xi fisʼenngindá tʼatsʼe Cristo, kui xi tsonile nga kʼoati fisʼenngindá tʼatsʼe kjoabiyale (Rom. 6:3TNM). Nga kʼoasʼin fisʼenngindá je chjotale Cristo xi ya ngʼajmi koai, kui xi tsonile, nga títjonkjoanla kjoa kjoaʼatojin kʼoa títjonkjoanla kuiyá, kʼoa nga skan kjoaʼáyanile ya ngʼajmi.

Nga jejao nó jaʼato nga kisʼenngindá je Jesús, jao chjotatjenngile xi i̱ kitsole: “Kʼoatisʼin koanngínsʼenngindáo josʼin kjuísʼe̱nngindá an” (Mar. 10:38, 39TNM). Ali tsa tífisʼenngindájin je Jesús kʼianga kʼoakitso, kui xi kitsonile nga ni̱kʼien nga kixi koaitʼale je Niná. Je Pablo kʼoakitso nga je chjotale Cristo xi ya ngʼajmi koai kʼoati kjoaʼa kjoañʼai joni Cristo ánni nga ñatjen kuitjojeyasíni (Rom. 8:16, 17; 2 Cor. 4:17). Kui xi tsonile nga títjonkjoanla kuiyá kʼoa skan kjoaʼáyanile ya ngʼajmi.

Isʼin nga ñaki nda faʼatoya jmeni xi kitso Pablo: “Tsa tsínlani kʼoakoa̱n, jméni xi sʼin je xi kui xá fisʼenngindáni kʼianga kuiyá. Tsa tsín kjoaʼáyanile xi jekʼien, ánni nga kʼoati kui xá fisʼenngindáni tsanda je”.