XO̱N XI BÁJINKONNÁ Número 2, 2019 | A toxitsjoa nga tiyochoán

A saje nʼio tse kjoa kitjatojin nga kʼoasʼin kinikjaʼaitsjain nga tsín jme chjíle nga tosi tonda kuiyochoán.

Kʼianga tsín tikaniná kjoa xi bitjatojiaan

Ningalani kjoa bitjatojiaan, koaan nga tsjoa sa̱tío tokoán.

Kʼianga kjoaxkón faʼainená

Je kjoafaʼaitsjen xi tsjoá je Biblia koasenkaoli nga nda sʼe̱ tokuin ninga kjoaxkón kjoaʼaíneli.

Kʼianga xíngiaa biya

Chótʼayajin xi aon koya kjoafaʼaitsjen xi faʼaitʼa i̱bi xi koasenkaoli nga nda sʼe̱ tokuin kʼianga xíngi biya.

Kʼianga bʼanachale xínkjín xi jechixan

Nkjín mani xi tjíosínʼio kon jmeni xi tso je Biblia.

Kʼianga táo chʼin katʼaná

Kataʼyai jmé xi tjíotsjoánganʼiole chjota kʼianga táo chʼin katʼale.

Kʼianga tsín tiʼyani jmeni xi sʼiain

A jesa kʼoakisʼe tokuin kʼianga meli kuiyái. Jméni xi koasenkaoli kʼianga kʼoasʼe tokuin.

Alikui toxitsjoa nga tiyochoán

Tsakui nichxin likui ʼya xi majinle josʼe sakʼoa tokuin. Tonga je Niná mandosinle xi tʼatsi kʼoa mele koasenkaoli.

Mandosinle Niná xi tʼatsi

Je textole Biblia koasenkaoli kʼoa tsjoánganʼioli.