Ir al contenido

Ir al índice

Jmeni xi chjonangiaa xi tʼatsʼe Biblia

Jmeni xi chjonangiaa xi tʼatsʼe Biblia

A koaan jchaa jokjoantjínni xi tʼatsʼe Niná

Ánni nga mesínile niná nga jchaa xi ñaki kixi tíjna. tʼexkiai Juan 17:3

Je Niná tsakjákao je chjota. Kui nganʼiotsjele kisichjén nga tsakándiaale je chjota xi kiski Biblia, kuinga tsʼesíni Niná je én xi nya Biblia (2 Pedro 1:20, 21). Kʼoa koaan jchaa xi tʼatsʼe Niná tsa kʼoéxkiaa je Biblia (tʼexkiai Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16).

Ya Biblia tsoyaná xi tʼatsʼe Niná. Kʼoatso anni nga kisindani chjota, jme kjoanda xi tsjoále kʼoa josʼin mele nga koaikao yaole (Hechos 17:24-27). Je Jeobá kui xi mele nga jchaa jokjoantjínni xi tʼatsʼe (tʼexkiai 1 Timoteo 2:3, 4).

Jótso Niná tʼatsʼe chjota xi mele skoe̱ xi kixi tíjna

Je Jeobá jngoní Niná xi ñaki kixi. Kʼoa kisikasén i̱ Sonʼnde je ʼNdíle nga kitsoya xi ñaki kixi tíjna. Je chjota xi tsjoake xi kixi tíjna sítjoson jme xi tso je Jesús (Juan 18:37). Jé chjota xi kʼoasʼín xi mele Niná nga katabexkón (tʼexkiai Juan 4:23, 24).

Je Na̱i énndiso síkʼabíson xi tʼatsʼe Niná kʼoa nga kʼoatísʼín nʼio nkjín chjota xi tsín tjíobe je Niná (2 Corintios 4:3, 4). Je xi tsín mandosinle xi kixi tíjna, tomajngoni kon je énndiso xi ʼmiyale (Romanos 1:25). Nichxin xi tiyoaa ndʼaibi, nkjín miyón chjota xi tjíobe jokjoantjínni xi tʼatsʼe Niná kʼianga tjíokotʼaya Biblia (tʼexkiai Hechos 17:11).